adresul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa telefon(+48) 22 548 48 82/83

O NAS

 

Fundacja REO została powołana na rzecz i dla rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Naszym głównym celem jest promowanie i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii, a także szeroko pojętej działalności na rzecz ochrony środowiska. Nasze aktywności realizujemy w projektach skierowanych do biznesu oraz do społeczeństwa  (Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER, Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej greenPOWER, seminaria, profesjonalny portal o Rynku Energii Odnawialnej - www.reo.pl, GreenMAJPower).

 

Prezes Zarządu: Monika Węndołowska

 

STATUT
Działalność Fundacji i jej aktywności są ściśle związane i określone w Statucie Fundacji.

 

Statutowym celem Fundacji jest:

  • Działalność w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii i paliw,
  • Propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich działań podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych i społeczności lokalne, organizacje reprezentujące podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz organizacje naukowe i izby gospodarcze, bedących elementem wspierania demokratycznego modelu rozwoju kraju,
  • Upowszechnianie i popularyzcja wiedzy o rynku energetyki odnawialnej i poszczegółnych rozwiązaniach,
  • Popieranie i promocja alternatywnych metod pozyskiwania energii oraz wspomaganie badań naukowych i projektów konkretnych rozwiązań w tym zakresie
  • Przygotowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw oraz rozwiązań w szczególności o charakterze naukowym, technicznym, prawnym, oraz legislacyjnym związanych z rozwojem energetyki innowacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej w Polsce
  • Działalność naukowa w zakresie problematyki energii odnawialnej
 

FUNDATORZY 

Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.  
Enerco Sp. z o.o. Sp. k.
Energia-Eco Cisowo Sp. z o.o. Sp. k.
Hoppe Engineering Sp. z o.o.
MDI S.A.